Razum levo, um desno

Zbrka je potpuna, jer se i jednom i drugom pojmu često pripisuju karakteristike oba pojma. Postoje tekstovi u kojima su ti pojmovi razdvojeni, tako da se umu pripisiju više spoznajne funkcije, a razumu niže, ali to je samo vraćanje na stavove Sv. Tome Akvinskog i Imanuela Kanta. Zvanična medicina, sa … Ceo tekst

Pseudopopularizacija nauke i ostali problemi javnog (dez)informisanja

Popularizacija nauke je relativno nov fenomen koji je pre 30-ak godina uveo Karl Sagan pokušavajući da krug ljudi koji razumeju nauku proširi koliko god je to moguće. Nakon njegovog perioda pojavili su se mnogi popularizatori koji iz različitih pobuda nastavljaju Saganovu misiju. Neki su imali ideju da širenjem naučnog pogleda … Ceo tekst

Kosmička teleportacija

Kina je ostvarila neočekivani podvig u kvantnoj fizici: izvela je prvu teleportaciju u kosmos. U istom trenu se svetlosna čestica (foton) odaslata sa Zemlje našla u satelitu koji obleće oko nje na visini od 1.400 do 500 kilometara! Kao da je ndka nevidljiva mađioničarska ruka za tilio čas volšebno tamo … Ceo tekst

Evolucija, religija i moral

Najveći broj pitanja i pokušaja osporavanja teorije evolucije u široj javnosti, vezuje se za odnos ove materijalističke (naučne) teorije prema takozvanoj „duhovnoj“ strani ljudskog života. Čvrsto ukorenjeno shvatanje da postoje dve jasno razgraničene sfere našeg postojanja – materijalna (telesna) i bestelesna (sfera čovekove svesti, misli i emocija), veoma često negira … Ceo tekst

Neka praktična pitanja u vezi sa teorijom evolucije

Šta bi danas rekao Darvin? Poslednje decenije XX veka protekle su u znaku vrtoglavog napretka nauke. Nove tehnologije u našem svakodnevnom životu predstavljale su samo zrnce svih tehnoloških dostignuća koja su prodrla u naučna istraživanja. Biologija se može svrstati među oblasti nauke koje su najviše „profitirale“ od ovog progresa. Otvorila … Ceo tekst