Razum levo, um desno

Zbrka je potpuna, jer se i jednom i drugom pojmu često pripisuju karakteristike oba pojma. Postoje tekstovi u kojima su ti pojmovi razdvojeni, tako da se umu pripisiju više spoznajne funkcije, a razumu niže, ali to je samo vraćanje na stavove Sv. Tome Akvinskog i Imanuela Kanta. Zvanična medicina, sa … Ceo tekst

Pseudopopularizacija nauke i ostali problemi javnog (dez)informisanja

Popularizacija nauke je relativno nov fenomen koji je pre 30-ak godina uveo Karl Sagan pokušavajući da krug ljudi koji razumeju nauku proširi koliko god je to moguće. Nakon njegovog perioda pojavili su se mnogi popularizatori koji iz različitih pobuda nastavljaju Saganovu misiju. Neki su imali ideju da širenjem naučnog pogleda … Ceo tekst

Nedostatak sna

Pored brojnih loših posledica, nedostatak sna dovodi i do toga da mozak počinje da ”jede sam sebe”, zaključak je novog istraživanja Alarm zvoni ponovo i već treći put ga gasite. Trudite se da preuzmete svaki minut sna na račun dana. Spavali ste čak šest sati što deluje kao privilegija koju … Ceo tekst