Evolucija, religija i moral

Najveći broj pitanja i pokušaja osporavanja teorije evolucije u široj javnosti, vezuje se za odnos ove materijalističke (naučne) teorije prema takozvanoj „duhovnoj“ strani ljudskog života. Čvrsto ukorenjeno shvatanje da postoje dve jasno razgraničene sfere našeg postojanja – materijalna (telesna) i bestelesna (sfera čovekove svesti, misli i emocija), veoma često negira … Ceo tekst

Neka praktična pitanja u vezi sa teorijom evolucije

Šta bi danas rekao Darvin? Poslednje decenije XX veka protekle su u znaku vrtoglavog napretka nauke. Nove tehnologije u našem svakodnevnom životu predstavljale su samo zrnce svih tehnoloških dostignuća koja su prodrla u naučna istraživanja. Biologija se može svrstati među oblasti nauke koje su najviše „profitirale“ od ovog progresa. Otvorila … Ceo tekst

Darvinova teorija evolucije

Pažljiva analiza Postanka vrsta pokazuje da osnovne elemente Darvinove teorije evolucije čine četiri hipoteze. Zajedničko poreklo. Prema ovoj hipotezi, biološke vrste divergiraju od zajedničkih predaka tako da se svi oblici života mogu prikazati u obliku jednog velikog stabla sa brojnim granama. Podacima iz palentologije, biogeografije, anatomije, sistematike i embriologije, Darvin … Ceo tekst

Kako je Darvin otkrio evoluciju?

Čarls Robert Darvin, rođen je 12. februara 1809. godine u mestu Šrusberi (Shrewsbury), Engleska, kao peto od šestoro dece u imućnoj porodici lekara Roberta Voringa Darvina. Čarlsov deda, Erazmus Darvin (1731 – 1802), uvaženi lekar i pesnik, među prvima je u viktorijanskoj Engleskoj iznosio ideje o evoluciji života, koje je … Ceo tekst

Otkrivene lobanje homo sapisensa stare 300 000 godina

Razumevanje porekla čoveka preokrenulo se naglavačke otkrićem fosila u marokanskom nalazištu Jebel Irhoud Maorku, koji su nekih 100.000 godina stariji od bilo kojih dosad pronađenih ostataka naše vrste. Naučnici su u pećini Jebel Irhoud u Maroku pronašli fosilizirane kosti homo sapiensa stare 315.000 godina, što bi moglo promeniti istoriju čoveka. … Ceo tekst