Možda su to sve samo pogrešni razlozi

Misterija tamne materije će verovatno opet podeliti naučnu javnost posle eksperimenata koji su “potvrdili” teoriju holandskog teorijskog fizičara Erik Verlinde sa Univerziteta u Amsterdamu. Naime, Verlinedeova teorija je uspela objasniti čudno kretanje zvezda na obodima diska u galaksiji M33. Prema Njutnovoj i Ajnštajnovoj teoriji gravitacije zvezde na obodima galaksije bi … Ceo tekst