Eagle nebula

Eagle (Orao) je sjajna difuzna maglina koja okružuje klaster sa mnogo mladih zvezda tip O i B. Proces formiranja zvezda u ovoj maglini je i dalje u toku. Iz oblaka gasa i prašine pod uticajem gravitacije dolazi do sabijanja i tako otpočinje proces rađanja zvezde. Kako se ovaj proces nastavlja u nekom trenutku kada se zbog međusobnog uticaja elemenata masa počne zagrevati i kada se zagreje dovoljno dolazi do otpočinjanja procesa nuklearne fuzije , pretvaranja vodonika u helijum uz oslobađanje energije koja u vidu pristiska iznutra uravnotežuje gravitacionu silu i zaustavlja proces skupljanja.

Čuveni stupovi stvaranja u maglini Orao

Visoko sjajne , tople plave zvezde koje su tek formirane stvaraju zvezdane vetrove koje preostali slobodni materijal oduvavaju grupišući ga u novom regionu gde ponovo počinje proces formiranja novih zvezda. U Eagle nebuli je ovaj proces jasno vidljiv na slikama gde se vide tzv. Stubovi stvaranja koji predstavljaju nova zvezdana porodilišta. Jedan deo materije zvezdani vetrovi neće oduvati pa će ostati mali džepovi tamne magline. Pošto su ove zvezde ogromne i prelaze masom potrebnu Čandersekarovu granicu one će eksplodirati kao supernove u kratkom periodu, naravno mereći vreme svemirskim časovnikom. To će ponovo pokrenuti proces formiranja novih zvezda od ostataka supernove. Eagle nebula je udaljena 8000 ly u sazvežđu Strelac a negde u njenom pravcu, gledano iz Sunčevog sistema se nalazi i centar naše galaksije. Ukupna masa nebule prelazi 12 000 Sunčevih masa. Dimenzije magline su 70 x 55 ly a samog klastera oko 15 ly. Starost se procenjuje na oko 5,5 miliona godina. Kule gasa su veličine reda 9 ly . U klasteru koji je formiran do sada je uočeno oko 460 zvezda spektralne klase O. Luminoznost klastera je milion puta veća od luminoznosti Sunca. Postoje neke teorije da se unutar Eagle nebule desila eksplozija supernove pre 6000 godina i da stupovi stvaranja više ne postoje u obliku koji sada vidimo a da ćemo novi izgled magline videti tek za 1000 godina.