Maglina Heliks

Heliks maglina (poznata i kao Božije oko , NGC 7293 ili Cadwell 63) je velika planetarna maglina locirana u sazvežđu Vodolija. Otkrio ju je Karl Ludwig Hardink oko 1824 godine. Od svih planetarnih maglina Heliks je najbliža Zemlji . Procenjena udaljenost je 215 perseka ili 700 svetlosnih godina. Po izgledu je slična maglini Prsten a po veličini, starosti i fizičkim karaketeristikama je slična M27 maglini.

Maglina Heliks, jedna od najlepših maglina severnog neba

Preostalo centralno jezgro , koje se zove planatarna maglina je predodređeno da postane beli patuljak. Trenutno, starost procenjena na 10 600 + 2300 ili – 1200 godina, je bazirana jedino na stopi širenja od oko 31 km/s. Smatra se da joj je oblik sličan izduženom sferoidu sa velikom gustinom materije kocntrisanom u ispunjenom disku duž ekvatorijalne ravni čija je velika osa inklinisana u odnosu na našu referentnu tačku od 21 do 37 stepeni. Veličina unutrašnjeg diska je 0.52 perseka a spoljašnji torus ima prečnik od 0.77 perseka. Do ekspanzije cele magline je došlo u poslednjih 6560 godina a unutrašnjeg diska u poslednjih 12000 godina. Spektroskopski, stopa širenja spoljnog prstena je 40 km/s a 31 km/s unutrašnjeg diska.