Tragom zvezda

Kriza ili slom demokratije

Da li je demokratija u krizi ili pred slomom