Chandra

Univerzum X-zraka se odnosi na Univerzum koji se posmatra sa teleskopima dizajniranim za detekciju X-zraka . X-zraci nastaju u kosmosu kada je materija zagrejana na par miliona stepeni . Takve temperature se pojavljuju tamo gde jaka magnetna polja ili ekstremna gravitacija ili eksplozije imaju dominantan uticaj. U jatu galaksija , ogromni oblak vrelog gasa može biti širok nekoliko miliona svetlosnih godina i sadržavati dovoljno materije da da napravi stotine milijardi zvezda. Teleskopi za X-zrake mogu takođe ući u trag vrelom gasu od eksplodirajuće zvezde ili detektovati X-zrake od materije koja se vrti i na 90 kilometara od horizonta događaja zvezdane crne rupe. Kada se naelektrisane čestice sudare ili se podvrgnu iznenadnim promenama u svom kretanju , one generišu snopove energije zvane fotoni koje odleću daleko sa poprišta događaja , brzinom svetlosti.

Svemirska laboratorija Chandra

U stvari oni su svetlost ili da upotrebimo tehnički izraz , elektromagnetno zračenje. Pošto su elektroni najlakše poznate naelektrisane čestice , oni se mnogo vrpolje pa su odgovorni za većinu fotona generisanih u univerzumu. Chandra Observatorija , koja je lansirana Spejs Šatlom Kolumbija 1999. godine , može bolje odrediti vruće , turbulentne regione u svemiru. Ova povećana osetljivost može pomoći da naučnici odgovore na fundamentalna itanja o poreklu , evoluciji i sudbini univerzuma. Chandra teleskopski sistem sadrži četiri para ogledala i prateću opremu. Teleskopi za X-zračenje moraju biti veoma različiti od optičkih teleskopa. Imajući u vidu njihovu visoku energiju , fotoni prodiru u staklo duboko kao i meci u zid. Pošto je talasna dužina X zračenja od 0.01 do 12 nm , uporediva sa rastojanjem između atoma ogledala teleskopa , fotoni koji padaju direktno na ogledalo prolaze bez refleksije. Međutim , moguće je napraviti ogledalo koji reflektuje fotone ako je upadni ugao oko 90 stepeni. Zamislite površinu Zemlje tako glatkom da najveća planina bude manja od dva metra visine. Na mnogo manjoj skali , naučnici i inženjeri u Raytheon Optical Sistem u Danberiju , u Konektikatu , postižu ekvivalentan podvig kada poliraju površinu četiri para Chandra ogledala do glatkoće od nekoliko atoma. Slično kao metak koji rikošetira kada ga ispalimo u zid pod uglom , isto tako X-zrak rikošetira od ogledala .

Ogledala moraju biti savršenog oblika i podešena skoro paralelno dolazećim X-zracima. Tako oni izgledaju sličnije staklenim buradima za razliku od dobro poznatih tanjirastih optičkih teleskopa. Chandra Observatorija kombinuje stakla sa četiri naučna instrumenta za slikanje i sondiranje X-zraka iz svemirskih izvora. Dolazeći X-zraci su fokusirani pomoću ogledala na jako malo mesto (oko polovine širine ljudske dlake) na fokalnoj ravni , udaljenoj oko 30 stopa. Fokalna ravan naučnih instrumenata , ACIS i HRC , je dobro uparena za snimanje oštrih slika formiranih na ogledalima i da obezbeđuje informacije o dolazećim X*zracima , njihovom broju , poziciji , energiji i vremenu dolaska.Dva dodatna naučna instrumenta obezbeđuju detaljne informacije o energiji X-zraka , LETG i HETG spektrometri. To su nizovi rešetki koji mogu biti okrenuti u putanju X-zraka ali iza ogledala , gde oni preusmeravaju X-zrake prema njihovoj energiji. Pozicija X-zraka se meri sa HRC ili ACIS , pa se tako može odrediti tačna energija . Naučni instrumenti imaju dopunske mogućnosti da snimaju i analiziraju slike X-zraka nebeskih objekata i ispituju njihove fizičke karakteristike sa preciznošću bez presedana . Kosmička stanica obezbeđuje podršku i okruženje da teleskop i ostali naučni instrumenti rade kao opservatorija. U cilju obezbeđivanja kretanja opservatorije , Chandra ima dva različita seta potisnika, jedan za pogon a drugi za impulsni unloading.