Firenca

Firenca je mesto u koje ću se uvek vraćati. Iznova i iznova i iznova