Biohakeri

Kada se govori o osnovnim ljudskim pravima, obično se imaju u vidu pravo na život, na…

Ovekovečavanje grešaka – evolucija i mutacija

Evolucija je u stvari ovekovečavanje grešaka. To konkretno znači da iz propadanja može proizići napredovanje.

Evoluciona biologija

Evoluciona biologija kao i sve druge nauke iznutra nije homogena i jednoobrazna.

Kako je Darvin otkrio evoluciju

Rađanje jednog od najvećih sintetičkih dostignuća čoveka

Šta je DNK i čemu ona služi?

Otkriće da je ceo živi svet napravljen uz pomoć DNK svakako predstavlja jedno od najvećih otkrića…

Sva naša braća

Najstrože čuvana tajna ljudske civilizacije je tajna da mi ipak imamo porodicu, i to bučnu porodicu…

Da li jedan par ljudi može obnoviti vrstu?

Da li jedan par može obnoviti vrstu? Zapravo da li bi knjiga Postanja uopšte mogla biti…

Poreklo života i panspermija

Da li život na Zemlji ima kosmičko poreklo?

Abiogeneza

Teorija gravitacije je naučni model koji objašnjava kako tela koja poseduju masu deluju jedna na druge,…

Evolutivni mehanizmi

Evolucija je u stvari ovekovečavanje grešaka. To konkretno znači da iz propadanja može proizići napredovanje. Mutacija…

Mitohondrijalna DNK

Mitohondrije su majušne organele, sastavni delovi svake ćelije. Ne nalaze se u ćelijskom jezgru, sitnoj vrećici…

Otkud život na Zemlji

Uprkos velikim naporima istraživača, teoretičara, analitičara i eksperimentatora, pitanje kako je nastao život i dalje je…