Galaksija M33, triangulum

Tringulum galaksija , još poznata kao M33 je treća po veličini galaksija u Lokalnoj grupi galaksija koju između ostalih čine Mlečni put i Andromeda. Prečnik ove galaksije je 50 000 svetlosnih godina a u njoj ima oko 40 milijardi zvezda , naspram 400 milijardi u Mlečnom putu i oko 1000 milijardi u galaksiji Andromeda. Masa diska Triangulum galaksije je procenjena na 3-6 milijardi Sunčevih masa., dok je masa gasa u ovoj galaksiji oko 3 milijarde Sunčevih masa. Procene udaljenosti Triangulum galaksije se kreću od 730 do 940 kpc (kiloperseka) ili 2380 000 do 3070 000 svetlosnih godina a većina procena napravljenih posle 2000 godine kažu da je udaljenost negde u sredini ovog opsega.

Galaksija Triangulum, Snimak napravljen na Tari, 2013. godine

Grupa astronoma je 2006 godine pronašla binarnu zvezdu u ovoj galaksiji i koristeći se tom metodom , određujući eklipsu mogli su da odrede veličinu zvezda a uz poznavanje temperature moguće je odrediti apsolutnu magnitudu zvezda. Uz vizuelnu i apsolutnu magnitudu moguće je odrediti udaljenost do zvezde , a ovom metodom se dobija gornja granica navedenih procena. Triangulum galaksija je klasifiovana kao spiralna galaksija (SA(s)cd). Inklinacija galaksije u odnosu na vizuru sa Zemlje je 54 stepena. U centru galaksije se nalazi H II region i veoma jak izvor X zraka koji je najsjajniji izvor te vrste zračenja u Lokalnoj grupi galaksija. Izgleda da jezgro galaksije ne sadrži supermasivnu crnu rupu kao kod većine drugih galaksija već je masa te crne rupe manja od 3000 masa Sunca , što je izvedeno iz kretanja zvezda neposredno uz centralni region galaksije. U centralnom delu galaksije se odvija efikasan proces pretvaranja atomskog gasa u molekulski gas . Ovaj proces se odvija i van centralnog područija ali mnogo manje efikasno. Oko 10% gasa u ovoj galaksiji je u molekularnom obliku. Formiranje zvezda se odvija po stopi koja je tesno povezana sa gustinom lokalnih oblaka gasa i prašine. Stopa formiranja je 3.4 naspram 0.76 u Andromedi. Hemijski sastav galaksije ima dve komponente koje imaju različite istorije. Jedan deo ima tipičan gradijent sa udaljavanjem od centra galaksije , do udaljenosti negde do 9000 perseka , koji linearno opada. Međutim u drugom delu galaksije taj gradijent je fluktuirajći. To ukazuje na moguće različite istorije formiranja unutrašnjeg galaktičkog diska i spoljašnjeg dela sa haloom. Pretpostavlja se da je u dalekoj prošlosti Triangulum galaksija imala blizak susret sa galaksijom Andromeda pa i neku vrstu interakcije gde je došlo do razmene galaktičkog materijala. I danas postoji određena vrsta interakcije između ove dve galaksije pa samim tim i scenariji opstanka Triangulum galaksije. Moguće je da će u budućnosti ona biti apsorbovana u Andromedinu galaksiju ili još veću formaciju ako ranije dođe do sudara Andromede i Mlečnog puta , a može i da se desi da Triangulum bude izbačena iz Lokalne grupe galaksija. Magnituda ove galaksije je 5.72 i vidljiva je golim okom ali samo sa veoma veoma tamnih lokacija , bez ikakvog svetlosnog zagađenja