Mozak u računaru

Besmrtnost uma na silikonskim komponentama deluje ne samo kao naučna fantastika već i kao uvreda.

Mozak, kvantni računar?

Da li je mozak u stvari neka vrsta kvantnog računara ili smo još uvek daleko od…

Deset dimenzija i filozofija -redukcionizam naspram holizma

Svaka velika teorija ima jednako velike posledice po tehnologiju i osnove filozofije. Opšta relativnost je otvorila…

Granice znanja

Epistemologija ili teorija znanja se bavi prirodom i dosegom znanja. Kao i svaka druga grana filozofije…

Budizam i konfučijizam

Mnogi ljudi budizam i konfučijanizam smatraju religijama iako su ta dva učenja pre svega filozofski pogledi…