Mitohondrijalna DNK

Mitohondrije su majušne organele, sastavni delovi svake ćelije. Ne nalaze se u ćelijskom jezgru, sitnoj vrećici…

Teorija velikog praska

Nije teorija Velikog praska bila jedina teorija o nastanku kosmosa. Ako izuzmemo shvatanje da je univerzum…

Razmišljanja o lepoti – Albreht Direr

Može da se raspravlja kako treba prosuđivati o lepoti. U nekim prilikama lepim smatramo ono čemu…

Otkud život na Zemlji

Uprkos velikim naporima istraživača, teoretičara, analitičara i eksperimentatora, pitanje kako je nastao život i dalje je…

Budizam i konfučijizam

Mnogi ljudi budizam i konfučijanizam smatraju religijama iako su ta dva učenja pre svega filozofski pogledi…

Bor i Hajzenberg

Suprotnost nekog tačnog tvrđenja jeste pogrešno tvrđenje. Ali suprotnost neke duboke istine može da bude opet…